CADfabrikkenTips & Triks i AutoCAD

TRIM ændres til EXTEND med Shift-tasten og omvendt

Værdierne i FILLET/CHAMFER kan 0-stilles midlertidigt med Shift-tasten

LAYDEL: Sletter lag, inkl. obkekter !

Med SELECTIONEFFECTCOLOR kan du vælge farve til markerede objekter (0-255) (ver. 2016)

Kopiér et objekt fra en Xref med NCOPY

CHSPASE flytter objekter fra det ene space til et andet

ALIGNSPACE aligner obj. i VIEWPORT med obj. i LAYOUTS

CLIP klipper eksist. VIEWPORT over i en polylinie, cirkel

TXT2MTXT konverterer Text til Mtext

ADDSELECTED Marker og vælg Add Selected, med højreklik, for at tegne magen til

ISOLATEOBJECTS Marker og vælg Isolate/Hide objekt, med højreklik, for at isolerer eller skjule et objekt

SELECTSIMILAR Marker og vælg Select similar, med højreklik, for at udvælge ens objekter

XREFTYPE sætter Attach hhv. Overlay som default. 0=Attach 1=Overlay

Højreklik på UCSicon for at ændre UCS

NAVBARDISPLAY navigationsbar ON/OFF

MENUBAR "Rullegardiner" ON/OFF

SETBYLAYER sætter alle objekter bylayer

BEDIT Block editor, hvis du skal editere en blok eller gøre den dynamisk

Skaler/Roter ved indsætning, når du har valgt PASTE: skriv s eller r og den ønskede værdi

ATI (ATTIPEDIT) eller CTRL+DobbelClick
Åbner Multiline Attributter i MText editor

EXTRIM trimmer inde eller ude i en cirkel/retangel

Ctr+PageUp hhv. Ctr+PageDown
Skifter til det forrige hhv. næste Layouts

Med ALIASEDIT kan du oprette dine egne genvejstaster, eks. "K" for Copy
(Express Tools/Command Aliases)

LAYEREVAL=0 Undertrykker meddelelse om uønskede/forkerte lag

ATTDISP=ON Viser skjulte attributter

ATTSYNC synkronisér attributes, som du evt. har givet ny placering (Home/Block)

CONVERTPSTYLES konverterer stb til ctb

CONVERTCTB konverterer ctb til stb

REDEFINE f.eks. blipmode
(som er udgået som default kommando)

MTEXTAUTOSTACK=OFF undertrykker autostack

Dobb.klik på musehjul for zoom extend

COPY: Skriv "a" når basepoint er valgt og du kan nu lave et array

Brug JOIN når du skal samle linier/splines mm. til een enhed (se Modify)

Visning af commandoer mv. (á la Google), når du skriver på commandolinien, styres af AUTOCOMPLETE (ON/OFF). Med INPUTSEARCHOPTIONS kan du sætte hvad der skal vises og hvordan

Når der tegnes en ARC, kan retningen ændres ved at holde Ctrl nede

BCOUNT: Tæller blokke

« tilbage

CADfabrikken I/S  Korsgade 8 4.th  2200 København N